Hướng dẫn phân biệt robot hut bui mới và hàng đã qua sử dụng